روز پزشک 1
روز پزشک 1
آنچه شما را به ما نزدیک کرده است دست‌های شفابخش‌تان نیست، قلب‌های پر مهرتان است.
در روزهای سختی که پشت سر گذاشتیم کنارمان بودید و ما را تنها نگذاشتید.
قدردان وجودتان هستیم.
روز پزشک مبارک