با ما در ارتباط باشید

انتقادات و پیشنهادات

مشاوره و پاسخگویی

گزارش عوارض ناخواسته

ارتباط با داروخانه

ارتباط با پزشک

تماس با دفتر مرکزی

تهران، صندوق پستی : 8591-15875