با ما در ارتباط باشید

انتقادات و پیشنهادات

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

مشاوره و پاسخگویی

لطفا صبر کنید

گزارش عوارض ناخواسته

لطفا صبر کنید

ارتباط با داروخانه

لطفا صبر کنید

ارتباط با پزشک

لطفا صبر کنید

تماس با دفتر مرکزی

تهران، صندوق پستی : ۸۵۹۱-۱۵۸۷۵