با ما در ارتباط باشید

انتقادات و پیشنهادات

تماس با ویتابیوتیکس

مشاوره و پاسخگویی

تماس با ویتابیوتیکس

گزارش عوارض ناخواسته

تماس با ویتابیوتیکس

ارتباط با داروخانه

تماس با ویتابیوتیکس

ارتباط با پزشک

تماس با ویتابیوتیکس

تماس با دفتر مرکزی

تهران، صندوق پستی : 8591-15875