omega-31

شربت اولترا امگا- 3

شربت Ultra Omrga-3 (Fish oil) دارای ویتامین D و ویتامین E

ویتامین D و ویتامین E، ترکیبی است قدرتمتد در تامین نیاز روزانه اسیدهای چرب ضروری برای کارکرد حداکثری بینایی و رشد در سنین کودکی و همچنین عملکرد قلب