• انواع فایل های مجاز : doc, docx, pdf, حداکثر اندازه فایل: 5 MB.
    نام فایل می بایست انگلیسی باشد. فرمت های مجاز فایل pdf, doc, docs