وبینارهای علمی


با حضور آقای دکتر محمدرضا اسماعیلی، آقای دکتر حامد شفق و آقای دکتر عباس تقوی
برگزار کننده: انجمن پزشکان کودکان ایران

تاریخ برگزاری: 19 اسفند 1400


با حضور خانم دکتر بهشته النگ
برگزار کننده: انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

تاریخ برگزاری: 13 اسفند 1400


با حضور آقای دکتر دانیل زمانفر

تاریخ برگزاری: 28 بهمن 1400


با حضور خانم دکتر ملیحه کدیور، آقای دکتر ساسان ساکت، آقای دکتر حامد شفق، خانم دکتر صبا عرشی و آقای دکتر محمد کاظمیان
برگزار کننده: انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران

تاریخ برگزاری: 30 دی 1400


با حضور آقای دکتر محمود راوری، آقای دکتر خلیل فریور، خانم دکتر بهار الله وردی و خانم دکتر کتایون خاتمی
برگزار کننده: انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران

تاریخ برگزاری: 14 مرداد 1400

ویدیوهای علمی