جلوگیری از کم خونی

موثرترین فرمولاسیون در تامین آهن

 

شربت آهن ولکید لیپوزومال

کمک به درمان کم خونی

قطره آهن ولبیبی لیپوزومال

پیشگیری از فقر آهن و آنمی

آهن لیپوزومال 1
روی حیوانات آزمایش نشده است
آهن لیپوزومال 2

فاقد مخمر

آهن لیپوزومال 3
بدون رنگ مصنوعی
آهن لیپوزومال 4
بدون لاکتوز
آهن لیپوزومال 5
مناسب گیاهخواران

 

“به جلوگیری از کم خونی و آنمی کمک می‌کند.”

 

آهن لیپوزومال 6